Afdruk


Verantwoordelijk voor de inhoud

Appartement Amelanderoase
Sven Schröder
Spechtweg 5
26316 Varel

Telefoon +49 (0) 4451 9685221
Mail info[at]amelanderoase.de
BTW-ID-Nr.: NL826426244B01

Realisatie en ontwerp

Sven Schröder – sven[at]amelanderoase.de

 

Opmerking over online geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 sec. 1 ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS) dat toegankelijk is onder www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vind je in onze opdruk. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

Houding ten opzichte van externe links

Ondanks zorgvuldige contentcontrole, nemen wij geen enkele aansprakelijkheid op ons voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina’s zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud. Als een URL niet meer toegankelijk is, u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Disclaimer

Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid en up-to-dateheid van de gegevens. Aansprakelijkheid, met name voor mogelijke materiële of immateriële schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van ons aanbod, is uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen.

Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van websites, inclusief programma’s die daar worden aangeboden, waarnaar wordt verwezen. Er is geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van alle gelinkte pagina’s. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn ingesteld binnen het eigen internetaanbod. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade als gevolg van het al dan niet gebruik van dergelijke informatie, is de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen, uitsluitend de strafrechtelijke en civielrechtelijke verantwoordelijkheid.

Privacy

Voor zover het mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) binnen het internetaanbod in te voeren, vindt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor de doorgifte van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails in geval van overtredingen van dit verbod.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit deze pagina is doorverwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet of niet volledig voldoen aan de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie voor de evaluatie van uw gebruik van de website, stelt rapporten op over websiteactiviteit voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u heeft verzameld op de manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.