Gegevensbeschermingtitel


Gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is:

Amelanderoase
Annika Langner en Sven Schröder
Spechtweg 5
26316 Varel

Telefoon +49 (0) 4451 9685222
Mail info [at] amelanderoase.de

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en hun verwerking,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Gegevensoverdraagbaarheid, mits u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken.

Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring staan vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • de verwerking is noodzakelijk om een contract met u af te handelen,
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

De verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen te vrijwaren en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijderen of blokkeren van de gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. We bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen zo lang als nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen worden de bijbehorende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd met behulp van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en, indien nodig, de verwerker.

We kunnen anonieme informatie van dit type gebruiken. statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Verlening van betaalde diensten

Voor het leveren van betalende diensten vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betaalgegevens, om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

Contact Formulier

Als u contact met ons opneemt met betrekking tot vragen van welke aard dan ook via e-mail of contactformulier, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Nadat uw verzoek is afgehandeld, worden persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website op te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet zullen dan verdere gerelateerde diensten worden verleend. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren .

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door te klikken op klik op deze link . Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst voor deze website en voor deze browser verzamelt, zolang de cookie in uw browser blijft staan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals. B. Google Web Fonts ( https://www.google.com/webfonts/ ). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. U kunt meer informatie vinden over gegevensverwerking door Google de informatie over gegevensbescherming van Google verwijderen. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vind je hier .

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u via een advertentie van Google op onze website bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen, zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in uw browser heeft verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Wijziging van onze gegevensbeschermingsregels

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.